We verwerken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation genoemd). Per 25 mei 2018 geldt deze wetgeving in de hele Europese Unie. Deze Europese wetgeving stelt uitgebreide eisen aan maatregelen die organisaties in de lidstaten moeten treffen om persoonsgegevens zodanig te verwerken dat privacy-eisen worden gewaarborgd.

Heb je vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy, dan kun je contact opnemen met vitalbynature.com. vitalbynature.com is een onderdeel van Peppercoin BV.

Contactgegevens
Telefoon: +31 77
E-mail: contact@vitalbynature.com